Kasza Szakképzési Központ
1213 Budapest, Gyimesi utca 49.
Nyilvántartási szám: 01-0064-04
E-000766/2014
Email:

családsegitőPedagógiai és családsegítő munkatárs

(E-000766/2014/A002) 

 

 

 Ingyenes, kidolgozott tételek    

Havi részletfizetés 

EUROPASS Nemzetközi bizonyítvány lehetősége

 

 

 

 

  

A szakképesítés OKJ száma: 54 140 02   
 
A képzésen való részvétel feltétele: érettségi bizonyítvány 

Szakmai gyakorlat:                              40 óra

Képzés díja:                                          105.000 Ft

                                                                A tandíjat részletfizetéssel lehet törleszteni

Vizsgadíj:                                               50.000 Ft

 

A képzésnek  NINCS egyéb költsége!

 


Munkaterület:

  • A Pedagógiai- és családsegítő munkatárs részt vesz a közvetett pedagógiai munkában, illetve annak előkészítésében.
  • Közreműködik a tanórai, a tanórán és intézményen kívüli, és az óvodai foglalkozások előkészítésében és lebonyolításában.
  • A pedagógus tanórai foglalkozási felkészülését segíti, szemléltető eszközök készítésével és adminisztrációs feladatok ellátásával. Részt vesz a gyermekek, tanulók szabadidős tevékenységének szervezésében.
  • Gondozási feladatokat végez, elsősegélyt nyújt, tevékenyen részt vesz a higiénés szokásrendszer kialakításában.
  • Felügyeli, kíséri a gyermekeket, tanulókat vagy csoportokat.
  • Kapcsolatot tart az intézmény fenntartójával, az ifjúsági referenssel és/vagy ifjúságsegítővel, gyermekvédelmi felelőssel, valamint a szociális és jóléti intézményekkel.
  • Kapcsolatba lép a hátrányos helyzetű gyerekekkel és családjaikkal.Hátrányos helyzetű gyereket, családot támogat.
    Családpedagógiai gondozási feladatokat végez.
  • Részt vesz az intézményi adminisztrációs feladatokban, dokumentálásban.

  

 

A szakképesítés szakmai követelménymoduljai

azonosító száma megnevezése
11464–16 Pedagógiai, pszichológiai feladatok
11676–16 Családpedagógiai alapismeretek
11687–16 Program és szabadidő szervezés
11678–16 Kommunikáció és viselkedéskultúra
11688–16 Gondozás és egészségnevelés
11498–12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
11499–12 Foglalkoztatás II.
11500–12 Munkahelyi egészség és biztonság

 

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

1. előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes teljesítése 
2. 40 órás szakmai gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás megszerzése. A szakmai gyakorlat helyszínét a résztvevő saját maga választhatja meg. A szakmai gyakorlat letölthető a pedagógiai és családsegítő szakember jellemző munkaterületein: óvodáskorú gyermekeket ellátó intézményben, családi napköziben, iskolában, gyermekotthonban, nyári táborokban, erdei iskolában, családsegítő intézményekben

 

A szakmai vizsga előtt modulzáró vizsgát kell tenni.

Az alábbiakban a modulzáró vizsga moduljainak megnevezését 

és a vizsgatevékenység  jellégét olvashatja

 

azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
11464–16 Pedagógiai, pszichológiai feladatok írásbeli
11676–16 Családpedagógiai alapismeretek írásbeli
11687–16 Program és szabadidő szervezés írásbeli
11678–16 Kommunikáció és viselkedéskultúra írásbeli
11688–16 Gondozás és egészségnevelés írásbeli
11498–12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) írásbeli
11499–12 Foglalkoztatás II. írásbeli
11500–12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

A vizsganapok száma: 2

Első vizsganap - Központi írásbeli tevékenység
Második vizsganap

- Gyakorlati vizsgatevékenység

- Szóbeli vizsgatevékenység

 

 

        Vizsganap

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei A komplex szakmai vizsga vizsgafeladatai A vizsgafeladat értékelési súlyaránya

 

 

első

vizsganap

 

 

Központi írásbeli vizsgatevékenység

 

Központilag összeállított feladatlap szerinti írásbeli vizsga

A központilag összeállított írásbeli vizsga feladatai a pedagógiai és családsegítés fogalmait és legfontosabb összefüggéseit tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama:

120 perc

           

 

 

30 %

 

 

 

 

második

vizsganap

 

 

 

 

Gyakorlati vizsgatevékenység

Szituációs feladatok megoldása, szituáció elemzése, megoldási javaslat készítése, vagy megadott információk birtokában tananyagtartalomhoz kapcsolódóan a szemléltetést segítő eszköz kiválasztása, készítése.

A gyakorlati vizsgafeladatok az óvodáskorú gyermek gondozási – nevelési feladataihoz, az általános iskolai tanuló neveléséhez, oktatáshoz, a gyermekek, a tanulók, a család és a szakember kapcsolatrendszeréhez, konfliktusaihoz, valamint a tevékenységek a tanórák, a játék és a szabadidős foglalkozások előkészítéséhez, lebonyolításához kapcsolódnak.

 

 

 

 

30 %

             Szóbeli  

      vizsgatevékenység

A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján történik.

 

40 %

 

Hol lehet elhelyezkedni a szakmai végzettséggel?:

Bejelentkezés

Ki olvas minket

Oldalainkat 97 vendég és 0 tag böngészi