Kasza Szakképzési Központ
1213 Budapest, Gyimesi utca 49.
Nyilvántartási szám: 01-0064-04
E-000766/2014
Email:

                          Óvodai Dajka szakképzés ( E-000766/2014/A001)

dajka

 

Ingyenes kidolgozott tételek, 

Havi részletfizetési 

   EUROPASS Nemzetközi Bizonyítvány lehetősége 

 

 

 

 

 

 

 

A szakképesítés OKJ száma:   32 140 01   
   
A képzésen való részvétel feltétele: Általános iskolai bizonyítvány 
   

Szakmai gyakorlat:                            40 óra

Képzés díja:                                        60.000 Ft  (részletfizetés: 40.000 Ft +20.000Ft)

Vizsgadíj:                                            39.000 Ft

A képzésnek  NINCS egyéb költsége!

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Az Óvodai dajka az óvodáskorú gyermek gondozását, nevelését ellátó intézményben a pedagógus irányításával végzi.

Közreműködik a gyermek gondozásában, a higiénés feltételek biztosításában, a környezet rendjének, tisztaságának megteremtésében, valamint balesetvédelmi teendőket lát el.

Munkáját a gyermek napirendjéhez igazodva, az pedagógus irányításával szervezi és végzi, a titoktartás kötelezettségének betartása mellett.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- az óvodapedagógussal való együttműködésre

- a személyi gondozási, higiénés szokások kialakításában az öntevékeny cselekvésre

- az étel előkészítésére, az étkezés higiénéjének megteremtésére

- a gyermek tevékenységének aktív segítésére

- a beteg gyermek ápolására

- empátiára, toleranciára

- adekvát kommunikációra

- általános ismereteket speciális helyzetben alkalmazni

- a szakmai, etikai szabályok betartására, a szakmai értékek képviseletére

- módszeres munkavégzésre

- differenciált bánásmódra

- segítségnyújtásra, rendezvények, programok szervezésében

- betartani a munkavédelmi és tűzrendészeti szabályokat

A szakképesítés szakmai követelménymoduljai

azonosító száma megnevezése
11470–16 Óvodai nevelési feladatok
11688–16 Gondozás és egészségnevelés
11543–16 Takarítási feladatok az óvodai dajka tevékenységében
11544–16 Konyhai és udvari feladatok az óvodai dajka tevékenységében

 A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

 

1. előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes teljesítése
2. 40 órás szakmai gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás megszerzése. A szakmai gyakorlat helyszínét a résztvevő saját maga választhatja meg. A szakmai gyakorlat letölthető óvodáskorú gyermekeket ellátó intézményekben.

 

A szakmai vizsga előtt modulzáró vizsgát kell tenni.

Az alábbiakban a modulzáró vizsga moduljainak megnevezését 

és a vizsgatevékenység  jellégét olvashatja 

azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
11470–16 Óvodai nevelési feladatok írásbeli
11688–16 Gondozás és egészségnevelés írásbeli
11543–16 Takarítási feladatok az óvodai dajka tevékenységében írásbeli
11544–16 Konyhai és udvari feladatok az óvodai dajka tevékenységében írásbeli

 

 A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

 

A vizsganapok száma: 1

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei

                      A komplex szakmai vizsga vizsgafeladatai

vizsgafeladat értékelési súlyaránya
Gyakorlati vizsgatevékenység Egy gyakorlati szituáció / feladat, elemzése , megoldása. A vizsgázó gyakorlati vizsgáját, nem gyermekek körében végzett tevékenységként teljesíti.

40 %

Szóbeli vizsgatevékenység A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján történik.

60 %

                                                                    

                                                                 Hol lehet elhelyezkedni a szakmai végzettséggel?:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bejelentkezés

Ki olvas minket

Oldalainkat 53 vendég és 0 tag böngészi