Kasza Szakképzési Központ
1213 Budapest, Gyimesi utca 49.
Nyilvántartási szám: 01-0064-04
E-000766/2014
E/2022/000044
Email:

       

 Dajka – képzés

A képzés megnevezése: Dajka

A képzés száma: 01 1930 03

A képzésen történő részvétel feltétele: Általános iskolai iskolai végzettség megléte

A szakmai gyakorlat óraszáma: 40 óra

A képzés költsége: 

  • képzés díja: 60.000 Ft
  • A képesítő vizsga vizsgadíja: központilag  meghatározott  ( 50.000-60.000 Ft között várható)

 

A tandíj tartalmazza:

- kidolgozott tételeket,

- hanganyagokat,

- gyakorló feladatlapokat

 

A tandíjon és vizsgadíjon kívül egyéb költsége nincs a képzésnek.

 

A programkövetelmény, illetve az ennek alapján szervezhető szakmai képzés

Dajka

A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés

Dajka

Munkaköri leírás

A dajka bölcsődében, mini bölcsődében, óvodában, gyermekotthonban dolgozó szakember. A gondozás és nevelés intézményeiben dolgozó pedagógusok és kisgyermeknevelők segítőtársa a gyermek nevelésében, gondozásában. A dajka a bölcsődés és óvodáskorú gyermek gondozását, nevelését ellátó intézményben a felsőfokú végzettségű szakember irányításával végzi munkáját. A különböző intézményi formákban eltérő kompetenciákkal közreműködik a gyermek gondozásában, a higiénés feltételek biztosításában, a környezet rendjének, tisztaságának megteremtésében, valamint balesetvédelmi teendőket lát el. Ellátja a környezetgondozási és balesetmegelőzési teendőket. Munkáját a gyermek napirendjéhez igazodva, szervezi és végzi, a titoktartás kötelezettségének betartása mellett.

A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés megkezdéséhez szükséges

bemeneti feltételek:

alapfokú iskolai végzettség (általános iskolai végzettség)

Programkövetelmény-modulok megnevezése

1.      Nevelési feladatok a dajka tevékenységében

2.      Gondozás és egészségvédelem

3.      Konyhai és udvari feladatok a dajka tevékenységében

4.      Takarítási feladatok a dajka tevékenységében

A vizsgára bocsátás feltételei

1.      A szakmai képzés eredményes elvégzését igazoló, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány

2.      a 40 órás szakmai gyakorlat teljesítését igazoló dokumentum leadása.

A képesítő vizsga

1.      Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó a szóbeli vizsgatevékenység során a központilag összeállított szóbeli tételsorból, véletlenszerűen választ egyet és ez alapján ad számot felkészültségéről.

A vizsgatevékenység időtartama: 25 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 60%

 

2.      Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgatevékenység megnevezése: Szituációs feladatok megoldása, szituáció elemzése, helyzetgyakorlatok

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó a gyakorlati vizsgatevékenység során a vizsgaszervező által előkészített és jóváhagyott tételsorból véletlenszerűen választ egyet és ez alapján ad számot felkészültségéről.

vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:

20 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 40 %

 

  A képzéshez kapcsoló tételsor:   

MiBizC224-KD62183-20211124142125 (oktatas.hu) 

          

Bejelentkezés

Ki olvas minket

Oldalainkat 135 vendég és 0 tag böngészi