Kasza Szakképzési Központ
1213 Budapest, Gyimesi utca 49.
Nyilvántartási szám: 01-0064-04
E-000766/2014
E/2022/000044
Email:

FORRÁS: https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2019A/2_pontszamitas/23_tobbletpontok/

2.3. Többletpontok

2018.12.20 

A többletpontok összege legfeljebb 100 pont lehet abban az esetben is, ha a jelentkező különböző jogcímek alapján elért többletpontjainak az összege ezt meghaladná. A többletpontokat két csoportra lehet osztani:

 • jogszabály alapján – az előírt feltételek teljesítése esetén – kötelezően adandó többletpontok (emelt szintű érettségi vizsgaeredményért, nyelvtudásért, esélyegyenlőségért),
 • képzési területenként adható többletpontok (tanulmányi és művészeti versenyeredmények alapján, szakképesítés vagy sporteredmény alapján).

A sporttudomány képzési terület edző alapképzési szakján, valamint a művészeti és művészetközvetítés képzési területhez tartozó alapképzési szakok esetében többletpont nem adható. Ez a szabály érvényes az osztatlan egyszakos és két szakos – a fenti alapképzéseken alapuló – osztatlan tanárképzések esetében is. Ez alól kivételt jelent, ha a két szakos osztatlan tanárképzés egyik szakján jelentkezési feltétel az emelt szintű érettségi, mert ebben az esetben az azért járó 50 többletpontot megkapja a jelentkező.

Figyelem! Többletpontot kizárólag az kaphat, aki az erre vonatkozó jogosultságát A benyújtandó dokumentumokról c. fejezetben foglaltaknak megfelelően, külön felszólítás nélkül a jelentkezés benyújtásával egyidejűleg – vagy amennyiben az igazoló dokumentum azt követően áll rendelkezésére, legkésőbb 2019. július 10-ig – igazolja az alábbi kivételével:

Többletpontok lehetőségei:

2.3.1. Emelt szintű érettségi vizsgaeredmény

jogszabály alapján kötelező többletpontot adni az emelt szintű érettségi vizsgaeredményért, ha a jelentkező teljesíti a jogcím feltételeit (kivéve a művészet és művészetközvetítés képzési területhez tartozó szakok esetében és az edző alapképzési szakon, ahol gyakorlati vizsga alapján történik a pontszámítás).

Az emelt szinten teljesített legalább 45%-os eredményű érettségi vizsgáért többletpont jár, abban az esetben, ha a jelentkező érettségi pontjait az emelt szinten teljesített vizsgaeredmény alapján számítják. Az adott alapképzési szakon, osztatlan mesterképzési szakon és felsőoktatási szakképzésen vizsgatárgyanként 50 többletpont, így legfeljebb 100 többletpont vehető figyelembe ezen a jogcímen.

FIGYELEM! Csak abban az esetben jár az emelt szintű érettségi vizsgáért többletpont, amennyiben – részben – annak az eredményéből kerülnek az érettségi pontok kiszámításra! (Pl. a jelentkező történelemből emelt szintű érettségi vizsgaeredménnyel rendelkezik és az általa megjelölt képzésen a következő vizsgatárgyakat határozták meg a felvétel feltételéül: magyar nyelv és irodalom vagy történelem vagy matematika. Ebben az esetben a történelem emelt szintű érettségi is beszámítható, azonban ha a másik két vizsgatárgy eredményei alapján kedvezőbb lenne az érettségi pontszám meghatározása, akkor azt az emelt szintű történelem érettségi vizsgatárgy és az érte járó többletpontok nélkül számítják ki. Számokra lefordítva: jelentkezőnk történelemből 45%-os emelt szintű érettségi eredménnyel rendelkezik, a másik két beszámítható vizsgatárgyból pedig egy 96%-os és egy 98%-os eredménnyel. Az emelt szintű vizsgaeredmények figyelembevételével 98+45+50 = 193 pontja van, e nélkül számítva azonban 98+96 = 194 pontja, azaz számára kedvezőbb, ha nem számítják be az emelt szinten tett érettségijét.)

Ha az adott szakon (pl. általános orvos) mindkét tárgyból kötelező az emelt szintű érettségi vizsga, úgy a jelentkező – amennyiben legalább 45%-os eredményű mindkét vizsgatárgya – a két emelt szintű érettségivel kimeríti a maximálisan kapható 100 többletpontot, tehát más jogcímen már nem kaphat többletpontot.

Abban az esetben, ha a jelentkező a kétszintű érettségi rendszer bevezetése előtt tett érettségi vizsgával rendelkezik és az adott tantárgyból az előírt feltételeknek megfelelően legalább 45%-os felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát tesz, úgy a „megfelelt" eredménnyel megkapja az emelt szintű érettségiért járó 50 többletpontot, feltéve, ha az érettségi pontjait – részben – a felsőoktatási felvételi szakmai vizsga tárgyának megfelelő középszintű érettségi vizsgaeredményéből számítják ki. Ugyanez vonatkozik azokra is, akik külföldi érettségi vizsgaeredményük alapján tesznek legalább 45%-os felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát.

Emelt szintű érettségi vizsgáért és felsőoktatási felvételi szakmai vizsgáért összesen legfeljebb 100 többletpont szerezhető.

2.3.2. Nyelvtudás

Alapképzésen, osztatlan mesterképzésen és felsőoktatási szakképzésen a – a magyartól eltérő idegen nyelvű – nyelvtudásért legfeljebb 40 többletpont jár a következő módon:

 • B2 (korábban középfokú) komplex (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványért 28 többletpont,
 • C1 (korábban felsőfokú) komplex (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványért 40 többletpont.


Ha a fogyatékossággal élő (sajátos nevelési igényű) jelentkező a hatáskörrel rendelkező szerv szakvéleménye által igazoltan nem tudja a komplex (korábban C típusú) nyelvvizsgát letenni:

 • a B2 (korábban középfokú) szóbeli (korábban A típusú) vagy írásbeli (korábban B típusú) államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványért 28 többletpont,
 • a C1 (korábban felsőfokú) szóbeli (korábban A típusú) vagy írásbeli (korábban B típusú) államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványért 40 többletpont járhat.

A magyarországi nemzetiségi középiskolában nemzetiségi nyelvből, nemzetiségi nyelv- és irodalomból tett érettségi vizsgával rendelkező jelentkező 20 többletpontra jogosult, ha az érettségi vizsgával azonos nemzetiségi pedagógus szakra jelentkezik.

2.3.3. Esélyegyenlőség

Jogszabály alapján kötelező többletpontot adni esélyegyenlőség címén, amennyiben a Tájékoztató megjelenése és 2019. július 10. közötti időszak során a jelentkező teljesíti az adott jogcím feltételeit, és a jogosultságot megfelelően igazolja (kivéve a művészet és művészetközvetítés képzési területhez tartozó szakok, az edző alapszak, valamint a művészeti tanárképzés esetében, ahol gyakorlati vizsga alapján történik a pontszámítás).

Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében 40 többletpontra jogosult

2.3.3.3. Gyermekgondozás

A gyermeke gondozása céljából

 • fizetés nélküli szabadságon lévő és CSED, GYES, GYET illetve GYED ellátásban részesülő, vagy
 • csecsemőgondozási díjban (CSED), vagy
 • gyermekgondozást segítő ellátásban (GYES), vagy
 • gyermeknevelési támogatásban (GYET), vagy
 • gyermekgondozási díjban (GYED) részesülő jelentkezőnek

40 többletpont jár minden alapképzési szakon, osztatlan mesterképzésen, illetve felsőoktatási szakképzésen, kivéve ahol gyakorlati vizsga alapján számítják a felvételi pontszámot.

Figyelem! Az igazolási jogcímeknek a Tájékoztató megjelenése és 2019. július 10. közötti időintervallumban fenn kell állniuk. Az igazolás csak abban az esetben fogadható el, ha az igazolás egyértelműen (nem „várhatóan", „előreláthatóan") igazolja a fenti intervallum legalább egy napját.

A gyermekgondozást igazoló dokumentumok tartalmi és formai követelményeiről A többletpontokat igazoló dokumentumok c. fejezetben talál információkat. Kérjük, feltétlenül olvassa át ezeket!

[Frissítve: 2019. 01. 31.]

2.3.3.2. Fogyatékosság

2018.12.20 

 • Fogyatékosság jogcímének igazolása esetén 40 többletpont jár minden alapképzési szakon, osztatlan mesterképzésen, illetve felsőoktatási szakképzésen, kivéve ahol gyakorlati vizsga alapján számítják a felvételi pontszámot.
 • A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes szakértői véleménnyel igazolható.
 • Amennyiben a jelentkező nem fogyatékosságot, hanem tartós vagy krónikus betegséget (pl. cukorbetegség, szénanátha, ételallergia, lisztérzékenység, epilepszia stb.) igazol, többletpont nem adható.
 • A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban Nktv.) megkülönbözteti egymástól a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló, illetve a beilleszkedési, tanulási magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló fogalmát, ezért a tanulási zavar (mint a sajátos nevelési igény egy meghatározott kategóriája) és a tanulási nehézség (mint a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézség egy meghatározott kategóriája) elkülönül egymástól. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben (továbbiakban Nftv.) meghatározott fogyatékosság az Nktv.-ben meghatározott sajátos nevelési igénynek felel meg, erre adható többletpont. Az Nktv.-ben meghatározott tanulási nehézség viszont nem minősül fogyatékosságnak, így arra többletpont nem adható.
 • Az igazolási jogcímnek a Tájékoztató megjelenése és 2019. július 10. közötti időintervallumban fenn kell állnia.
 • Figyelem! Bizonyos szakokon egy-egy fogyatékosság a felvétel kizáró oka lehet! Például a tanító és óvodapedagógus szakokon ilyen a diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, a súlyos mentális, pszichés zavarok és az egyéb részképesség zavar. Az egészségügyi alkalmassági vizsgákról bővebben A csecsemő- és kisgyermeknevelő-, konduktor, tanító- és óvodapedagógus-képzésről c. fejezetben olvashat.
 • Amennyiben fogyatékossággal élő nem magyar állampolgár jelentkezik magyarországi felsőoktatási intézménybe, a jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően a külföldön kiállított szakértői vélemény hiteles fordítását nyújthatja be. Az a szakértői vélemény fogadható el, amelyet a jelentkező lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes ország szakértői szervezete/bizottsága állított ki. (Nem fogadható el pl. orvosi igazolás, kórházi ambuláns lap, lelet stb., hasonlóan a magyarországi dokumentumokhoz.)

2.3.3.1. Hátrányos helyzet

2018.12.20 

 • Hátrányos helyzet miatt 40 többletpont jár minden alapképzési szakon, osztatlan mesterképzésen, illetve felsőoktatási szakképzésen, kivéve ahol gyakorlati vizsga alapján számítják a felvételi pontszámot.
 • A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény 67/A. §-a alapján a település jegyzője (gyámhatóság) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság elbírálásával egyidejűleg kérelemre, vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását követően külön kérelemre – külön döntésben, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsággal egyező időtartamra – állapítja meg a gyermek, nagykorúvá vált gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetének fennállását.
 • A települési önkormányzat jegyzője a kérelmező hátrányos helyzetének fennállását állapítja meg, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, és
  • vagy alacsony a szülők iskolai végzettsége,
  • vagy alacsony a szülők foglalkoztatottsága,
  • vagy elégtelen lakókörnyezet, illetve lakáskörülmények között él.
 • A települési önkormányzat jegyzője a halmozottan hátrányos helyzet fennállását állapítja meg, ha a jelentkező nevelésbe vett vagy azt követően utógondozói ellátásban részesül és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban áll, vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, és a következő három körülmény közül legalább kettő fennáll:
  • alacsony a szülők iskolai végzettsége,
  • alacsony a szülők foglalkoztatottsága,
  • elégtelen lakókörnyezet.
 • Az igazolási jogcímnek a Tájékoztató megjelenése és 2019. július 10. közötti időintervallumban kell fennállnia. (Vagyis a hátrányos helyzetnek e két dátum közötti időszakban fenn kell állnia.)

 

2.3.4. Felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél

A felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél után azonos képzési terület szakjára történő továbbtanulás esetén az alábbiak szerint kapható többletpont:

 • jeles záróvizsga eredmény alapján 32 többletpont,
 • jó záróvizsga eredmény alapján 20 többletpont,
 • közepes záróvizsga eredmény alapján 10 többletpont.


Tekintettel arra, hogy a többletpont megítélése a felsőoktatási szakképzésben letett záróvizsga minősítésétől függ, amelyet a felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél nem tartalmaz, így erre vonatkozóan külön igazolást kell benyújtania a jelentkezőnek (pl. leckekönyv záróvizsga eredményét tartalmazó oldala, intézményi igazolás).

 

2.3.5. Tanulmányi és művészeti versenyeredmények

Különböző tanulmányi, művészeti és szakmai versenyeken szerzett eredmények alapján a jelentkező többletpontot kaphat, ha teljesíti a jogcím feltételei és a jogosultságot megfelelően igazolja.

Az alábbi versenyeken elért eredményekért jár többletpont:

 

2.3.6. Szakképesítés

Legfeljebb egy, 1993 után szerzett, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő 54-es vagy 55-ös szakmaszámú szakképesítésért a 6. sz. táblázat szerinti szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 32 többletpont adható.

Többletpont a szakképesítés alapján az agrár, bölcsészettudomány, gazdaságtudományok, informatika, jogi, műszaki, orvos- és egészségtudomány képzési terület alapképzései, pedagógusképzés (kivéve egyes osztatlan tanárképzési szakok), sporttudomány (kivéve edző alapképzési szak), társadalomtudomány, természettudomány képzési területeken (ld. 1. sz. táblázat).

Figyelem! Adott képzési területen csak abban az esetben jár a szakképesítésért többletpont, ha a képzési terület intézményei erről közösen úgy határoztak (ez az információ az 1. sz. táblázatban található meg). Ez igaz akkor is, ha az OKJ-szakmacsoport alapján a megszerzett szakképesítés egyébként szakirányúnak minősülne.

A szakirányú továbbtanulásnak megfelelő képzési területek listája a 6. sz. táblázatban található.

2.3.7. Sporteredmény

A NOB által elismert sportágakban legfeljebb egy, a pontszámítás szempontjából legkedvezőbb eredmény után jár többletpont. Ilyen többletpont agrár, államtudományi, bölcsészettudomány, gazdaságtudományok, informatika, jogi, műszaki, orvos- és egészségtudomány, pedagógusképzés (kivéve egyes osztatlan tanárképzési szakok), sporttudomány (kivéve az edző alapszakot), társadalomtudomány, természettudomány képzési területekhez tartozó felsőoktatási szakképzéseken, alapképzési szakokon és osztatlan mesterképzéseken jár (ld. 1. sz. táblázat).

Az alábbi jogcímekért adható többletpont:

 • az adott sportág országos sportági szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián való részvétel esetén 50 többletpont.
 • a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság által elismert sportágban az adott sportág országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének igazolása alapján világbajnokságon, Európa-bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 30 többletpont, amelyet csak abban az esetben kaphat meg a jelentkező, ha az arra jogosító eredményt legkésőbb a jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.
 • az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezésért 20 többletpont, amelyet csak abban az esetben kaphat meg a jelentkező, ha az arra jogosító eredményt legkésőbb a jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.
 • az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban az országos sportági szakszövetség által – a szakszövetségnek a jelentkezési határidő napján hatályos versenyszabályzatában meghatározottak szerinti, a Magyar Olimpiai Bizottság által igazoltan – felnőtt és felnőtt alatti első utánpótlás korosztály részére szervezett országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 15 többletpont, amelyet csak abban az esetben kaphat meg a jelentkező, ha az arra jogosító eredményt legkésőbb a jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.
 • a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. helyezésért 10 többletpont adható, amelyet csak abban az esetben kaphat meg a jelentkező, ha az arra jogosító eredményt legkésőbb a jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.
 1. Sporteredményért járó többletpontok

 

 

 

 

 

Kedves Régi Hallgatóink!

Az OKJ változása következtében néhány képzés megnevezése megváltozott.

Képzéseink közül kettőt érint:

  Pedagógiai –és családsegítő munkatárs (OKJ: 54 140 02) ► régi megnevezése: Pedagógiai asszisztens

  Gyógypedagógiai segítő munkatárs (OKJ: 54 140 01) ►régi megnevezése: Gyógypedagógiai asszisztens

 

Ez az információ fontos lehet számodra:

 

   • A főiskolai felvételinél, amikor plusz pontokat kaphatsz a felvételi eljárás során.
   • Munkahely választásánál, amennyiben bizonytalanok a végzettséged besorolásánál

 

A megfeleltetésről a következő Rendeletben olvashatsz:

 

37/2013. (V. 28.) EMMI rendelet

az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

 

 

7. melléklet a 37/2013. (V. 28.) EMMI rendelethez

Egyes szakképesítések tekintetében megszerzett jogosultságok megfeleltetése a 37/2003. (XII. 27.) OM rendelettel az 1/2006. (II. 17.) OM rendelettel, a 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelettel, továbbá a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelettel kiadott Országos Képzési Jegyzékben szereplő, az emberi erőforrások miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések között

 

 

Részletesebben:

 

A szakképesítés
150/2012. (VII. 6.) Korm. rendeletben
szereplő adatai

A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti szakképesítés, azonosító

Az 1/2006. (II. 17.) OM rendelet szerinti szakképesítés azonosító

A 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet szerinti szakképesítés

azonosító szám és megnevezése

száma és megnevezése

száma és megnevezése

azonosító száma és megnevezése

113.

54 140 01

Gyógypedagógiai segítő munkatárs

54 140 01

Gyógypedagógiai
asszisztens

54 140 01

Gyógypedagógiai asszisztens

54 1499 01

Gyógypedagógiai
asszisztens

122.

54 140 02

Pedagógiai- és családsegítő munkatárs

52 140 01 0000 00 00

Pedagógiai asszisztens


54 761 01 0000 Családpedagógiai mentor

52 140 01 0000 00 00
Pedagógiai asszisztens


54 761 01 0000 Családpedagógiai mentor

52 1499 03

Pedagógiai
asszisztens

   

Bejelentkezés

Ki olvas minket

Oldalainkat 88 vendég és 0 tag böngészi