Kasza Szakképzési Központ
1213 Budapest, Gyimesi utca 49.
Nyilvántartási szám: 01-0064-04
E-000766/2014
E/2022/000044
Email:

Külföldön szerzett oklevelek honosítása

külföldön szerzett érettségi bizonyítvánnyal kapcsolatosan a következőkre van szükségünk:

  1. eredeti bizonyítvány másolatára
  2. hivatalos fordításra
  3. bizonyítvány honosításra/elismertetésére

I. Mi az elismerés?

Az elismerési eljárásokat szabályozó jogszabály a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény (Elismerési tv.).

Az elismerési eljárás során az eljáró hatóság a külföldi bizonyítvány jogi hatályát azonosnak nyilvánítja a Magyarországon megszerezhető bizonyítvány jogi hatályával, azaz egyenértékűnek nyilvánítja.

II. Milyen elismerési eljárások vannak?

A külföldi középiskolai bizonyítványok elismerésének két módja lehetséges:

  • a középiskolai végzettségi szintnek az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központja (MEIK) által történő teljes jogi hatályú elismerése és a
  • valamely oktatási intézmény által végzett, továbbtanulási céllal történő elismerés.

III. Melyik elismerési eljárást célszerű választani?

1. Ha a cél olyan munkakör betöltése, amely középiskolai végzettséghez van kötve: teljes jogi hatályú elismerés - a MEIK-nél kérelmezhető.

A MEIK által lefolytatott eljárás eredményeképpen az elismert külföldi középiskolai bizonyítvány a magyar érettségi bizonyítvánnyal egyenértékűnek tekintendő, azaz az elismert bizonyítvány a megfelelő hazai nevelési-oktatási intézményben megszerezhető középiskolai végzettséggel egyenértékű iskolai végzettséget tanúsít és az ehhez igazodó továbbtanulásra való jelentkezésre jogosít.

2. Ha a cél továbbtanulás (pl. felsőfokú képzésben vagy szakképzésben): továbbtanulási célú elismerés - az adott oktatási intézményben kérelmezhető.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ha az elismerés továbbtanulási céllal történik, akkor az eljáró oktatási intézmény az Elismerési tv. által meghatározott körben középiskolai érettségi bizonyítványként a IV. 2. pontban felsorolt feltételeknek meg nem felelő külföldi bizonyítványt is elismerheti.

IV. Milyen külföldi érettségi bizonyítvány egyenértékű a magyarországival?

Egy külföldi érettségi bizonyítvány akkor egyenértékű a magyarországival, ha 1. az egyenértékűséget nemzetközi egyezmény vagy jogszabály mondja ki, vagy 2. az egyenértékűségről a MEIK - az Elismerési tv. 13. § (2) bekezdése alapján - elismerési eljárás eredményeképpen határozatban rendelkezik.

1. A magyarországival egyenértékű a külföldi érettségi bizonyítvány, ha azt

1.1. az Elismerési tv. 13. § (1) bekezdése, vagy

1.2. ekvivalenciaegyezmény érettségi bizonyítványok kölcsönös egyenértékűségére vonatkozó rendelkezése mondja ki. *

Ilyen bizonyítvány tulajdonosa kérhet okiratáról

  • „Hatósági bizonyítvány"-t, amely az egyenértékűséget - az adott törvényi szabályozásra, illetve nemzetközi egyezményre történő utalással - tanúsítja, illetve
  • „Tájékoztatás"-t, amely - jogi hatály nélkül - tartalmazza azt, hogy 1. az iskolai végzettséget tekintve a bizonyítvány az Elismerési tv. vagy valamely ekvivalenciaegyezmény hatálya alá tartozik, így egyenértékű a magyarországi megfelelő bizonyítvánnyal, továbbtanulásra való jelentkezésre jogosít, valamint 2. a nyelvtudás igazolását tekintve a nyelvvizsgarendelet hatálya alá tartozik, és hogy megfelel az abban rögzített feltételeknek.

2. A magyarországival egyenértékű a külföldi érettségi bizonyítvány továbbá, ha az egyenértékűségről a MEIK - az Elismerési tv. 13. § (2) bekezdése alapján - elismerési eljárás eredményeképpen határozatban rendelkezik.

Az Elismerési tv. alapján középiskolai érettségi bizonyítványként az a külföldi bizonyítvány ismerhető el, amely a kérelmezőt a bizonyítványt kiállító országban felsőoktatási intézménybe történő jelentkezésre jogosítja, közoktatási intézményben legalább tizenkét évfolyam elvégzését tanúsítja, igazolja, hogy a kérelmező tanulmányai befejezésekor legalább négy tantárgyból külön vizsgát tett, továbbá amellyel kapcsolatosan a tanulmányi követelmények összehasonlítása alapján megállapítható a magyar középiskolai végzettségi szinttel való azonosság.

Ha a MEIK az eljárás során megállapítja, hogy a bizonyítvány a hazai középiskolai érettségi bizonyítvánnyal azonos végzettségi szintet tanúsít, akkor a bizonyítvány elismeréséről határozatban rendelkezik, ellenkező esetben a kérelmet elutasítja.

V. Megfelel-e a külföldi érettségi bizonyítvány magyarországi nyelvvizsgának?

Az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról szóló 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése értelmében az idegen nyelven folytatott és befejezett tanulmányokat igazoló, államilag elismert külföldi közoktatási intézményben szerzett érettségi bizonyítvány az oktatás nyelve szempontjából, államilag elismert általános, egynyelvű, komplex típusú felsőfokú nyelvvizsgának felel meg. A (9) bekezdés értelmében pedig a magyar nyelven folytatott és befejezett tanulmányokat igazoló, államilag elismert, külföldi közoktatási intézményben szerzett érettségi bizonyítvány az adott külföldi állam hivatalos nyelve szerinti államilag elismert általános, egynyelvű, komplex típusú középfokú nyelvvizsgának felel meg. A külföldi középfokú oktatási intézményben az adott állam hivatalos nyelvén bármely közismereti tantárgyból legalább két tanévig folytatott és eredményesen befejezett tanulmányok teljesítése az adott külföldi állam hivatalos nyelve szempontjából államilag elismert általános, egynyelvű, komplex típusú felsőfokú nyelvvizsgának felel meg.

Bejelentkezés

Ki olvas minket

Oldalainkat 66 vendég és 0 tag böngészi